RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY

Marek Wocka

Marek Wocka

RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY

Telefon:

77 500 56 25
77 500 56 26

Email:

Marek jest wspólnikiem zarządzającym i radcą prawnym w WBKS, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Nadzoruje m.in. strategię biznesową i rozwój WBKS oraz dba o wewnętrzne aspekty funkcjonowania zespołu. Jako radca prawny jest perfekcjonistą dbającym o wszystkie detale rozwiązań prawnych, które rekomenduje swoim klientom. Ma kreatywne, biznesowe i elastyczne podejście do spraw klientów, znajduje innowacyjne rozwiązania w trakcie trudnych negocjacji i procesów sądowych.


Główny obszar jego zainteresowań zawodowych obejmuje prawo nieruchomości, prawo budowlane oraz prawo i postępowanie administracyjne. Dodatkowo specjalizuje się w zagadnieniach prawnych w branży HoReCa, w szczególności w sektorze rynku condohoteli. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych. 


Włada biegle językiem niemieckim. 


Prywatnie pasjonat starych filmów i wielbiciel muzyki rockowej lat 90.

W ostatnim czasie Marek Wocka:

  • brał udział w przygotowywaniu skargi kasacyjnej z zakresu prawa handlowego, pozytywnie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy
  • uczestniczył w postępowaniach sądowych o uchylenie oraz stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • brał udział w wielu postępowaniach celnych z zakresu ceł antydumpingowych
  • uczestniczył w postępowaniach w zakresie nałożenia korekt finansowych beneficjentom środków unijnych
  • przygotowywał projekty opinii i sporządzał projekty umów dla wiodących podmiotów gospodarczych z branży budowlanej, papierniczej, elektrotechnicznej i hotelarskiej
  • brał udział w wielu negocjacjach prawnych oraz biznesowych, w szczególności w zakresie zbycia/nabycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych
  • sporządzał projekty opinii prawnych dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności ochrony środowiska.