RADCA PRAWNY, WSPÓLNIK

Marcin Borecki

Marcin Borecki

radca prawny, WSPÓLNIK

Telefon:

77 500 56 25
77 500 56 26

Email:

Marcin jest wspólnikiem i radcą prawnym w WBKS, absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego. Wyróżnia go zdolność do strategicznego myślenia, co pozwala mu efektywnie planować dalsze kroki w złożonych sytuacjach procesowych lub negocjacyjnych. Lubi wyzwania i pracę z ludźmi.

 

W praktyce zawodowej koncentruje się na krajowym i wspólnotowym prawie podatkowym, prawie korporacyjnym i prawie umów handlowych. W kancelarii doradza polskim i zagranicznym firmom produkcyjnym i handlowym, głównie z branży budowlanej, motoryzacyjnej oraz oświetleniowej. Jest często angażowany w złożone procesy inwestycyjne, akwizycyjne i przekształceniowe prowadzone na zlecenie klientów kancelarii. 

 

Włada biegle językiem angielskim.

 

Prywatnie domator, wolny czas celebruje w gronie rodzinnym. Amator jazdy rowerze i na snowboardzie oraz planszówek.

W ostatnim czasie Marcin Borecki:

 • obsługiwał transakcję przeniesienia polskiego przedsiębiorstwa do innej jurysdykcji podatkowej z wykorzystaniem podmiotów krajowych i zagranicznych skutkującej między innymi przeszacowaniem aktywów tego przedsiębiorstwa
 • doradzał przedsiębiorcom krajowym i uczestniczył w transakcjach polegających na transferze wartości niematerialnych i prawnych do innych jurysdykcji podatkowych
 • doradzał wiodącemu przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej ze Stanów Zjednoczonych – wraz z prawnikami z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych – przy zawarciu wielomilionowej umowy kredytu konsorcjalnego oraz obsługiwał ustanowienie zabezpieczenia na rzecz kredytodawców
 • reprezentował polskich i zagranicznych wykonawców dróg i mostów w sporach rozpoznawanych przez sądy polskie
 • uczestniczył w przygotowaniu opinii prawnych dotyczących zasad rozliczeń i płatności obowiązujących w FIDIC
 • uczestniczył w procesie mającym na celu optymalizację podatkową transakcji sprzedaży akcji polskiej spółki akcyjnej za pośrednictwem cypryjskiej spółki celowej
 • asystował przy zakładaniu spółek handlowych na Cyprze i na Słowacji
  asystował przy opracowywaniu strategii podatkowej dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność wydobywczą
 • przygotowywał projekty umów sprzedaży/nabycia udziałów dla klientów polskich i zagranicznych w oparciu o realizowane na potrzeby tych transakcji przez Kancelarię badania due diligence
 • przygotowywał opinie prawne dotyczące transgranicznego opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółki krajowe i zagraniczne
 • uczestniczył w opracowaniu opinii analizującej konsekwencje podatkowe konsolidacji przedsiębiorstw z branży hotelarskiej
 • przygotowywał opinie prawne dotyczące skutków podatkowych umów sprzedaży nieruchomości